Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj uporabi pesticida 03. 05. 2021.

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj uporabi pesticida održat će se u Osnovnoj školi Rude, Rude 93, 10430 Rude 03. svibnja 2021. od 15 do 20 sati.