Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj uporabi pesticida – Savjetnici

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj uporabi pesticida održat će se 2. studenog 2020. godine u 9 sati.

Adresa: Belje d.o.o. Poljanski Lug bb, 10340 Poljanski Lug.