Skladište - regali - kontrolor regala

Osposobljavanje odgovornih osoba za sigurnost skladišne opreme

Norma HRN EN 15635:2009 Čelični nepokretni skladišni sustavi – Primjena i održavanje skladišne opreme, je norma priznata i u Hrvatskoj.

Obveza je proizvođača skladišne opreme, te njenih korisnika da se ta oprema konstruira, izradi i kontrolira na način kako je to definirano u ovoj normi čija je primjena propisana i obvezna u svim zemljama Europske unije.

Pozitivni primjeri nadzora regalnih skladišta u nekim europskim zemljama gdje se takvi nadzori provode više godina pokazuju da se time znatno povećala sigurnost na radu u skladištima, a troškovi šteta i održavanja su se smanjili.
Sigurnost radnika i sigurna uporaba sredstava za rad u koja se ubrajaju i regalna skladišta u Vašoj tvrtki je od neprocjenjive važnosti.

Osposobljavanje za kontrolore / kontrolorke regalnih skladišta omogućiti će polaznicima  usvajanje potrebnih znanja i sposobnosti za provedbu prevencije nesreća koje se mogu dogoditi u regalnim skladištima.
Provjere se provode u regalnim skladištima koja su u funkciji, tj. koja su opterećena uobičajenom količinom robe. Tijekom nadzora se uočavaju prepoznatljive deformacije, oštećenja i nedostaci, a rezultati provjere se unose u zapisnik (check list).

Uvjeti za upis:
Prijavnica polaznika (žig i potpis ovlaštene osobe ukoliko je naručitelj pravna osoba), Osobna iskaznica i Školska svjedodžba minimalno završene srednje škole.

Broj polaznika programa osposobljavanja je grupa do 20 polaznika.

 

Prijavnicu možete preuzeti ovdje.