Poziv na edukaciju o održivoj uporabi pesticida

UČILIŠTE ATEST KONTROLA poziva sve polaznike, one kojima treba osnovna izobrazba i one kojima treba dopunska izobrazba u vezi predbilježbe za tečaj.

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj uporabi pesticida – namijenjena savjetnicima
Datum i vrijeme: 01.09.2020. od 09:17
02.09.2020. od 09:16

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj uporabi pesticida – namijenjena savjetnicima
Datum i vrijeme: 01.09.2020. od 09:14

Belje plus d.o.o., PJ Moslavka ratarstvo, Kutanija 128, 44317 Potok (za oba predavanja).

 

Cijena tečaja osnovne izobrazbe iznosi 430,00 kn

Cijena tečaja dopunske izobrazbe iznosi 230,00 kn

U cijenu je uključeno predavanje, polaganje ispita te izrada nove iskaznice!

 

Uvjeti za pohađanje edukacije: preslika svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju (najmanje osnovna škola), preslika osobne iskaznice, preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida (ako polaznik posjeduje istu), OIB.