andragog zaštita na radu

Seminar Andragog/Andragoginja zaštite na radu

Učilište Atest-Kontrola organizira seminar Andragog/Andragoginja zaštite na radu. Program osposobljavanja izvodi se u trajanju od 24 sata te se realizira redovnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 16 sati izvodi se u učionicama Ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 8 sati obuhvaća izradu seminarskog rada.

Uvjeti za upis: Prijavnica polaznika (original žig i potpis ovlaštene osobe), Svjedodžba ili diploma završene srednje škole ili fakulteta, osobna iskaznica.
Broj polaznika programa osposobljavanja je grupa do 20 polaznika.

Prijavnicu možete preuzeti ovdje.