Home » Šumarstvo, prerada i obrada drva

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Rukovatelj motornom pilom

Učilište Atest – kontrola omogućava obrazovanje za rukovatelje motornom pilom – jedan od najčešće izvođenih naših obrazovnih programa.

Rukovatelj/ica motornom pilom

Program osposobljavanja provodi se s ciljem da se polaznici osposobe za obavljanje poslova i radnih zadataka na siguran način te formaliziranja prethodno stečenih znanja i vještina. Polaznici se osposobljavanjem usklađuju s potrebama tržišta rada te ostvaruju brže zapošljavanje.